Lapriyè Pèp – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

1 : Se pou pèp mwen an rakonte jan mwen bon

Nap lapriyè pou Legliz la sou tout latè. Pou Pap la, Evèk yo, pè yo, layik yo ; tout moun ki nan lavi konsakre ak Pawas… Pou tout fidèl yo kapab santi Legliz la akonpanye yo, nan jwenn padon ak kè sansib Bondye a.  An nou lapriyè.

2 : Dlo va koule nan dezè a 

Nap lapriyè pou tout peyi kap mouri anba lamizè. Pou pèp kap viv moman difisil,  poutèt move kè dirijan yo. Nap mande Bondye pou lalwa nan peyi sa yo, sispann itilize pou mete pèp yo nan esklavaj; men pou rive fè yo viv byen tankou moun.

Ann pote plent nou yo bay Bondye

3 : Moun ki pa janm fè peche a, voye premye kout wòch la

Nap lapriyè pou tout sila yo ki san valè nan sosyete a akoz istwa yo, konpòtman ak  fason yo panse oswa jan yap viv la. Nap mande Bondye fè yo rive goute kè sansib li a, ak konvèsyon total kapital, menm jan ak fanm adiltè a.

Ann al kote Papa nou.

4 : Ale pa fè peche ankò.

Nap lapriyè pou nou chak ki la, rive pran konsyans eta peche nou yo, mankman nou yo ak neglijans nou yo. Pou nou chèche chemen rekonsilyasyon ak Bondye.

An nou rele Granmèt la.

5 : An nou pran yon ti tan silans pou prezante entansyon pèsonèl nou yo bay Bondye. Nap sonje tout sila yo ki malad, sa ki nan azil kominal, moun kap vann kò yo. Nap mete nan kabare a, tou sila yo kap fete yon anivèsè epi moun ki pran devan nou yo.

An nou kriye bay Bondye.

 

 

 

 

Laisser un commentaire