Lapriyè Pèp – 4e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

 

  1. Yon pòv rele Bondye koute l, epi li sove l: Nap lapriyè pou tout Legliz la, sitou responsab yo. Pou chak grenn fidèl rive gen kouraj montre swaf yo genyen pou rive viv nan lanmou. Pou yo rive kwè tout bon vre, se lanmou Bondye ki kapab sove latè. Ansanm an nou lapriyè.

 

  1. Tout sa nap mande se toujou nan non Jezi Kri Granmèt la: Nap lapriyè pou tout kominote relijye yo, sitou sila yo kap sibi pèsekisyon. Pou rèl yo rive nan zòrèy Granmèt la. Pou Bondye chanje kè moun kap pèsekite yo tou. Konsa kominote yo va santi, Bondye kanpe avèk yo, nan moman eprèv yo. An nou rele Papa nou.

 

  1. Papa, mwen peche kont syèl la, ak ou menm tou. Mwen pa merite w rele m pitit ou: Nap lapriyè pou tout chèf peyi ki nan demokrasi yo. Pou yo bay sitwayen yo posibilite pou di sa yo panse, san baboukèt. Pou pèp la ka bay lide sou pwojè kap pran yo. Nap mande Bondye tou, pou fè dikatatè yo rive pran konsyans mesaj kè sansib ak pataj tan karèm lan.  Pou dirijan sa yo aprann dyaloge, sispann itilize zam, dekwa pou lapè kapab tabli nan mond la. Bondye koute rèl nou.

 

  1. Nap lapriyè pou tout jenn gason ak fi nan lemond antye: Pou tout sila kap viv lwen lakay paran yo, ak lakay Bondye ; pafwa nan tout kalite mizè ki pi mal pase bèt. An nou mande Bondye ba yo fòs ak kouraj kase tèt tounen. Menm si se yon fwa yo te pran yon move desizyon nan lavi yo ; pou yo pran konsyans epi chèche chemen konvèsyon. Papa tande priyè nou.

 

  1. Pou nou menm ki rasanble kounyeya. Pou tout sila yo kap fete yon dat enpotan nan lavi yo. Nap sonje tout sila yo ki malad. Epi nou pap bliye tout defen ki pran devan nou yo. Pou Bondye lage lapli benediksyon sou yo chak. Ann kriye bay Bondye.
  1. E kounyeya, ann pran yon ti tan silans pou nou prezante entansyon pèsonèl nou yo bay Bondye Granmèt la…

      Ansanm an nou lapriyè

Laisser un commentaire