Kèk Chante pou 7e Dimanch Tan Senp – Ane Se

Kèk Chante pou 7e Dimanch Tan Senp – Ane Se

Ref : Lanmou Bondye gen pou nou ap dire tout tan gen tan.

  1. – Mòn yo met kraze, plenn yo met tranble

Amou mwen pou ou pa gen dwa disparèt

2.- Ou pa bezwen pè / ou pa gen dwa pran wont

Pap gen malonèt ki pou fè-w bese tèt.

*************************

Ref :   Konpliman nap fè pou Bondye

            Pou tout bèl mèvèy sa yo l fè . Alelouya

1-     Se avèk lanmou l kreye linivè,

se ak menm lanmou sa, lap komande yo.

***************************

Ref :    Montre sa sa vle di renmen. Montre mwen sa sa vle di

Renmen frèm yo avèk ou Bondye. Renmen frèm tout bon vre

1.- Map sonje tout sak nan lapenn  / Tout frèm yo kap soufri

Map sonje tout sa kap kriye / Tout sak pèdi espwa

2.- Map sonje tout sak pa konprann / Sa ki bouche je yo

Map sonje sak ret ap gade / Sa ki pè lite.

*****************************

Ref : Fòk nou tout ansanm fè youn , se lòd Jezi te pase.

Nou pa ka rayi san nou, san nou se san Jezi kri.

Li menm ki rasanble nou. Fòk nou tout ansanm fè you.

Bondye renmen tout kretyen ata sa ki pa vle bon

Bondye li menm ki fè, li menm k okipe nou tout.

Bondye li menm ki fè nou, li menm k okipe nou tout.

***********************************

Ref : Ak yon souri damou, map swete lapè, kè poze

Ann fè yon chenn solid pou nou byen viv ak Jezi (bis)

1.- Youn pa dwe rayi lòt, se pou youn renmen lòt

Se pou youn soutni lòt nan konba lavia

Si nou tout viv kòm ak Sè pwoblèm nou yo va disparèt

Sin aprann pataje ansanm na jwenn solisyon.

*********************************

Ref : Renmen Renmen renmen, se sa Jezi mande, renmen renmen renmen

Se lavi yon kretyen.

Renmen renmen renmen se viv jan Bondye vle

an nou tout renmen, renmen , renmen tankou Jezi.

1-     Sa Bondye ye : Renmen

Sa Jezi ye …………..

Mèvèy yo se ……

Lavi yo se ………..

Laisser un commentaire