Fè yon kado

Vini yon Anbasadè  pou fanmy yo!

Si w kwè nan chanjman, bay patisipasyon w.

Pote kole ak  yon kominote ki vle

ede fanmy ki nan bezwen .