Lapriyè pèp 20e Dimanch Tan Òdinè

Lapriyè pèp 20e Dimanch Tan Òdinè

1-Nap lapriyè pou Legliz la ak tout moun kap gaye Levanjil Jezi Kri a toupatou sou tè a. Pou Pap...

Lapriyè Pèp – 13e Dimanch Tan Òdinè

Lapriyè Pèp – 13e Dimanch Tan Òdinè

1-Nap lapriyè pou Legliz la: pou Pap Franswa, Kadinal Chann, Evèk yo, Pè yo, Dyak yo, Relijye ak tout lòt...

Lapriyè pèp: Fèt Latrinite

Lapriyè pèp: Fèt Latrinite

1-Nap lapriyè pou Legliz Katolik, ak tout lòt Legliz kap travay pou ede pèp Bondye a viv Bòn Nouvèl Jezi...

Fèt Jezi ki voye Lespri Sen sou Apot yo

Fèt Jezi ki voye Lespri Sen sou Apot yo

1-Nap lapriyè pou Legliz Katolik, ak tout lòt Legliz kap ede pèp Bondye a, konpran Bòn Nouvèl Jezi Kri a....

Lapriyè Pèp – Dimanch 6 Me

1-Nap lapriyè pou Legliz Katolik, ak tout lòt Legliz kap ede pèp Bondye a, konpran Bòn Nouvèl Jezi Kri a....