FÈT RAMO – ANE SE

FÈT RAMO – ANE SE

FÈT RAMO 2019 – ANE SE   

FÈT RAMO 2019 – ANE SE   

ANTRE:Tout pèp Bon Dye ann chante lwanj pou Li. An nou pwoche jous devan Lotèl la. Ramo nan men, n’ap...

Chemen Lakwa

Chemen Lakwa

1e Estasyon: Yo kondane Jezi pou li mouri Tout moun rele, kloure li sou kwa Tout moun rele, lage Barabas...

Chante pou Lamès – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Chante pou Lamès – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

ANTRE: Si gen youn nan nou la a ki kap di l pa janm fè peche, se li ak konsyans...

Lapriyè Pèp – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Lapriyè Pèp – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

1 : Se pou pèp mwen an rakonte jan mwen bon Nap lapriyè pou Legliz la sou tout latè. Pou Pap...

Meditasyon – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Meditasyon – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Nan senkyèm Dimanch Karèm sa, nap asiste 2 fòs kap goumen: fòs fizik ak fòs emosyonèl. Gason jwe sou fòs...

Refleksyon 5e Dimanch Karèm – Ane Se

Refleksyon 5e Dimanch Karèm – Ane Se

Lamès – 3e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Lamès – 3e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Refleksyon 4e Dimanch Karèm – Ane Se

Refleksyon 4e Dimanch Karèm – Ane Se

 

Lapriyè Pèp – 4e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Lapriyè Pèp – 4e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

  Yon pòv rele Bondye koute l, epi li sove l: Nap lapriyè pou tout Legliz la, sitou responsab yo....