Chante Kreyòl

Chante Kreyòl

https://binged.it/2H8aWW3 https://binged.it/2swPODk

Chante Yo

Chante Yo

Antre: Louvri je m pou m wè Louvri je m pou m wè, pou m wè tout mèvèy ou yo....