30e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Lekti yo: Lasajès 35: 12-14 + 16-18; Sòm 34; 2e Lèt Sen Pòl pou Timote 4:6-8 +16-18; Lik 18:9-14

 

Chante ki vin nan bouch mwen jodiya lè m fin li lekti yo se: “Pran kouraj, pa febli o. Men Bondye nou ap vini o”.

Nan premye lekti a, vèv semèn pase a, tounen nan pye Bondye, paske li sibi enjistis. Tout moun lage l tankou Sen Pòl di nan dezyèm lekti a. Lap kriye nan pye Bondye, menm jan ak David nan Sòm 34 la. Konsa kisa w vle Bondye fè? Èske se pa, pou l bay jistis ?

Gen yon jistis vèv la ap jwenn depi sou tè a, paske pa gen yon pòt legliz ak pèlerinaj li pa frekante, pou l lapriyè. Men gen yon lòt jistis, lap jwenn tankou Sen Pòl, lè l rive nan syèl la ; si l kontinye kenbe pye Bondye epi fè anpil byen.

Mezanmi nan semèn sa, an nou wè si na lapriyè pi plis. Sen Iyas, Moun Loyola di, anvan ou lapriyè, fò w konnen sa w bezwen, epi mande Bondye li. Konsa wap konnen si priyè w egzose. Kòm travay m ta sijere: Mande Bondye yon bagay ki nan fon kè w. Pa egzanp kisa w ta renmen nan lavi w, fanmy ou, travay ou, peyi a oswa Legliz la. Mande Bondye, epi wa ban m rezilta!

Marie Philomène Péan, D.Min, BCC.,  gen yon doktora nan pastoral. Li gen diplòm nan direksyon espirityèl epi li se yon Chaplen. Sè Filo ki se ti non jwèt li, ap viv nan Massachusetts.

 

 

Laisser un commentaire