Mesaj Evèk Peyi Dayiti – Degi

Mesaj Evèk Peyi Dayiti – Degi

Anons: Piayiti gen orijinal mesaj la menm si li pa parèt sou paj la. Si yon moun bezwen wè siyati...

MESAJ NWÈL 2019 KONFERANS EVÈK KATOLIK PEYI DAYITI

MESAJ NWÈL 2019 KONFERANS EVÈK KATOLIK PEYI DAYITI

MESAJ NWÈL 2019 KONFERANS EVÈK KATOLIK PEYI DAYITI YO VOYE BAY PÈ YO, RELIJYE AK RELIJYEZ YO, FIDÈL LAYIK YO...

Fèt Kris Rwa – Pawas Sent Mat

Fèt Kris Rwa – Pawas Sent Mat

Premye Dimanch Tan Lavan – Ane A

Premye Dimanch Tan Lavan – Ane A

Bònn Ane! Premye Lekti: Pwofèt Izayi chapit 2 vèsè 1 rive 5 Sòm 122 vèsè 1 rive 2, 3 rive...

34e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

34e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Fèt Jezi ki Rwa/Prezidan Premye Lekti: Dezyèm Liv Pwofèt Samyèl chapit 5 vèsè 1 rive 3 Sòm 122 Dezyèm Lekti:...

33e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

33e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

  Premye Lekti: Pwofèt Malachi chapit 3 vèsè 19 rive 20a; Sòm 98 Dezyèm Lekti: 2e Lèt Sen Pòl pou...

32e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

32e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

32e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se Lekti yo: Liv Makabe 7, 1-2 ak 9-14; Sòm 17; 2e Lèt Sen...

31e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

31e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

  Lekti yo: Lasajès 11: 22 + chapit 12 :2; Sòm 145; 2e Lèt Sen Pòl pou Tesalonik yo 1:11 +...