30e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

30e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Lekti yo: Lasajès 35: 12-14 + 16-18; Sòm 34; 2e Lèt Sen Pòl pou Timote 4:6-8 +16-18; Lik 18:9-14  ...

Lapriyè pou Ayiti

Lapriyè pou Ayiti

Bondye Papa nou ki nan syèl la e ki gen kè sansib, ou menm ki sous tout espwa nou, nou...

29e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

29e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Lekti yo: Egzòd 17: 8-13; Sòm 121; 2e Lèt Pòl pou Timote 3:14 + 4:2; Lik 18:1-8 Lekti yo jodiya...

Ede Darell Jones ki delivre anba prizon!

Ede Darell Jones ki delivre anba prizon!

http:// gf.me/u/vyi97f Ede Darell Jones si n kapab ! Se yon fason pou m di mèsi Pè William (Bill) Barry poutèt...

28e Dimanch Tan Òdinè

28e Dimanch Tan Òdinè

Lekti yo: 2 Rwa 5, 14-17; Sòm 98; 2e Lèt Pòl pou Timote, 8-13; Lik 17, 11-19   Nan premye...

Mesaj Evèk yo sou Sitirasyon Peyi a

Mesaj Evèk yo sou Sitirasyon Peyi a

Sœurs et Frères bien-aimés dans le Christ Jésus ! 1. Nous, les Évêques Catholiques d’Haïti, nous vous saluons tous avec...

Ayiti nan Traka!

Ayiti nan Traka!

Sekou pou Ayiti

Sekou pou Ayiti

27e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

27e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se