Fèt Manman Pèpetyèl – Dyosèz Brooklyn ak Queens

Fèt Manman Pèpetyèl – Dyosèz Brooklyn ak Queens

Refleksyon 13e Dimanch Tan Òdinè

Refleksyon 13e Dimanch Tan Òdinè

Lapriyè Pèp – Fèt Papa, Pitit la ak Lespri Sen an

Lapriyè Pèp – Fèt Papa, Pitit la ak Lespri Sen an

1 : Nap lapriyè pou Legliz la espesyalman Pè yo. Pou Lespri Sen an kondwi yo nan lafwa ak fidelite sou...

Fèt Papa, Pitit la ak Lespri Sen an

Fèt Papa, Pitit la ak Lespri Sen an

Lapriyè Pèp – Fèt Lapannkot

Lapriyè Pèp – Fèt Lapannkot

Bòn nouvèl map anonse a soti nan Jezi Kri li menm menm : Nan jou Lapannkot la, an nou lapriyè pou...

Fèt Lapannkot – Refleksyon

Fèt Lapannkot – Refleksyon

Fèt Jezi ki Monte nan Syèl

Fèt Jezi ki Monte nan Syèl

Pou tout responsab Legliz la nan mond la. Pou Monte Jezi nan syèl la pa lage dekourajman men okontrè ranfòse...

ANONS POU MWA JYEN 2019 – PAWAS IMAKILE KONSEPSYON – ÈVRÈT, MA   

ANONS POU MWA JYEN 2019 – PAWAS IMAKILE KONSEPSYON – ÈVRÈT, MA  

  1-PAP GEN LAMÈS AYISYEN PANDAN TOUT MWA JYEN AN NAP REKÒMANSE 7 JIYÈ, 2019 A 4 TRÈ APRÈ MIDI....

Meditasyon 7e Dimanch Pak – Ane Se

Meditasyon 7e Dimanch Pak – Ane Se

Linyon fè Lafòs! Lespri moun plis atire sou diferans ke sou sa ki menm. Te genyen yon reyinyon politik nan...

Refleksyon 7e Dimanch Pak  – Ane Se

Refleksyon 7e Dimanch Pak – Ane Se