6e Dimanch Pak – Meditasyon

6e Dimanch Pak – Meditasyon

  Nan fen sezon fèt pak pak la, nap reviv jan Jezi tap di disip li yo babay. Jezi ale...

Lapriyè Pèp – 6e Dimanch Pak  – Ane Se

Lapriyè Pèp – 6e Dimanch Pak – Ane Se

Pou tout responsab Legliz la: Pap la, monseyè yo, pè yo, dyak yo, layik angaje ak tout moun ki gen...

Refleksyon 6e Dimanch Pak  – Ane Se

Refleksyon 6e Dimanch Pak – Ane Se

CHANTE POU LAMÈS 6e DIMANCH PAK

CHANTE POU LAMÈS 6e DIMANCH PAK

  ANTRE: Ref : Nou se yon pèp Bon Dye chwazi pou fè sèvis li. Nou se yon pèp Bon Dye...

Meditasyon 5e Dimanch Pak – Ane Se

Meditasyon 5e Dimanch Pak – Ane Se

Yon Kòmandman – Yon Sivilizasyon Jezi mande pou nou yonn renmen lòt, menm jan li renmen nou, pou genyen lapè,...

CHANTE POU LAMÈS 5e DIMANCH PAK

CHANTE POU LAMÈS 5e DIMANCH PAK

  ANTRE: Yon syèl nouvo, yon tè nouvo, Jezi vini, tout bagay nouvo (2X)   1-Mwen wè yon syèl nouvo...

Refleksyon 5e Dimanch Pak  – Ane Se

Refleksyon 5e Dimanch Pak – Ane Se

Lidè – animatè – gadyen.

Lidè – animatè – gadyen.

Chak moun se yon lidè. Kèlkeswa moun nan genyen yon lot li enfliyanse swa nan group, nan fanmiy oubyen nan...

Lapriyè Pèp – 4e Dimanch Pak

Lapriyè Pèp – 4e Dimanch Pak

  Nap lapriyè Pou Legliz la, Pap la, Evèk yo, Pè yo ak tout mou ki gen responsabilite mennen Legliz...

CHANTE POU LAMÈS 4e DIMANCH PAK

CHANTE POU LAMÈS 4e DIMANCH PAK

  ANTRE: Ref : Jezi Kri vivan alelouya ! Li nan mitan nou alelouya ! An nou beni Nom’n sou tout latè a...