Lapriyè pèp Bondye – 5e Dimanch Ane Se

Lapriyè pèp Bondye – 5e Dimanch Ane Se

  Nap lapriyè pou Pap la, Evèk yo, Pè yo, Dyak yo, tout relijye ak layik angaje yo. Pou Jezi...

Chante pou 5e Dimanch Tan Senp – Ane Se

Chante pou 5e Dimanch Tan Senp – Ane Se

Chan antre  Ref : Mwen fè w konfyans nèt ale Jezi menm si lafwa mwen an tou piti. Mwen vle kenbe...