Meditasyon 7e Dimanch – Tan Senp – Ane Se

Meditasyon 7e Dimanch – Tan Senp – Ane Se

Frè m ak sè m yo, nou rive nan Setyèm dimanch nan tan odinè ane C. Kote  nan tout litijia...

Kèk Chante pou 7e Dimanch Tan Senp – Ane Se

Kèk Chante pou 7e Dimanch Tan Senp – Ane Se

Kèk Chante pou 7e Dimanch Tan Senp – Ane Se Ref : Lanmou Bondye gen pou nou ap dire tout tan...

Lapriyè Pèp – 7e Dimanch – Tan Senp – Ane Se

Lapriyè Pèp – 7e Dimanch – Tan Senp – Ane Se

Nap lapriyè pou Pap la, Evèk yo, Pè yo, dyak yo, ak tout moun ki konsakre lavi yo pou Bondye....

Refleksyon 7e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Refleksyon 7e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Prèch 6e Dimanch – Tan Senp – Ane Se

Prèch 6e Dimanch – Tan Senp – Ane Se

Chante pou 6e Dimanch Tan Senp – Ane Se

Chante pou 6e Dimanch Tan Senp – Ane Se

Ala chans pou yon moun ki kenbe pawòl Bondye a nan kè li pou jan li pwòp jan li bon...

Lapriyè Pèp – 6e Dimanch – Tan Senp – Ane Se

Lapriyè Pèp – 6e Dimanch – Tan Senp – Ane Se

An nou lapriyè pou Pap la, Evèk yo, Pè yo, dyak yo, ak tout moun ki konsakre lavi yo pou...

Refleksyon 6e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Refleksyon 6e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Benediksyon ak Rekonpans pou Zanmi Bondye yo Nan moso labib yo pou semènn sa, Bondye ap di nou: yo te...

Lamès 5e Dimanch – Ane Se

Lamès 5e Dimanch – Ane Se

Refleksyon 5e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Refleksyon 5e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se