Chante Kreyòl

Chante Kreyòl

https://binged.it/2H8aWW3 https://binged.it/2swPODk

Lapriyè pèp: Fèt Latrinite

Lapriyè pèp: Fèt Latrinite

1-Nap lapriyè pou Legliz Katolik, ak tout lòt Legliz kap travay pou ede pèp Bondye a viv Bòn Nouvèl Jezi...

Fèt Kò ak San Jezi

Fèt Kò ak San Jezi

Fèt Papa ak Pitit la ak Lespri Sen an

Fèt Papa ak Pitit la ak Lespri Sen an

Prèch pou Fèt Lapannkot

Prèch pou Fèt Lapannkot

Fèt Jezi ki voye Lespri Sen sou Apot yo

Fèt Jezi ki voye Lespri Sen sou Apot yo

1-Nap lapriyè pou Legliz Katolik, ak tout lòt Legliz kap ede pèp Bondye a, konpran Bòn Nouvèl Jezi Kri a....

Lamès Dimanch 13 Me – Pawas Kris Rwa – Brockton, MA

Lamès Dimanch 13 Me – Pawas Kris Rwa – Brockton, MA

Prèch 7e Dimanch Pak

Prèch 7e Dimanch Pak

Chapo ba pou Monseyè Guy Sansaricq!

Chapo ba pou Monseyè Guy Sansaricq!

Mèsi anpil Monseyè Sansarik, poutèt ou kòmanse refleksyon ou fè chak Dimanch yo, sou pawòl Bondye a an Kreyòl. Ou...

7e Dimanch Pak

7e Dimanch Pak