YON SEVIS PENITANS: RIT II

YON SEVIS PENITANS: RIT II

Yo kapab itilize li nan kòmansman manje Granmèt la osinon kòm yon sèvis pou kont li. Isit la, nou mèt...

DIS KOMANDMAN YO

DIS KOMANDMAN YO

Men lòd Bondye pase ak pèp li a: Se mwen menm, Granmèt la, Bondye nou ki te fè nou sòti...