Vin tire dlo pa w la
Nap tann ou
Pi Ayiti
MonikaFoundation INC

Deklarasyon Misyon Nou:

Se Yon Òganizasyon Ki La Pou Ede Fanmy Ki Nan Difikilte. Kòmanse Depi Boston Rive Ayiti,
Fondasyon Monika Pare Zòrèy Li, Pou Pote Bourad Bay Fanmy Kap Travèse Moman Difisil. Lide Sa
Soti Pou Onore Monika Schumacher Schmetz, Moun Peyi Almay, Ki Mouri, Men Ki Te Konn Ede
Yon Layik Ayisyen. Monika Ak Tout Mari Li Georg, Te Konn Voye $100 Kèkfwa, Pou Sipote Travay
Layik Sa An Ayiti. San Dola Sa Te Tankou Yon Ja. Anpil Moun Te Benefisye Ladan L.

Se Pou Sa, Fondasyon Monika Vle Ede Tout Fanmy Kap Pase Yon Move Moman. Nou La Pou Bay
Kout Men, Pa Egzanp Ede Yon Fanmy Ayisyen Fè Yon Komès, Oswa Peye Lekòl Yon Timoun. Men
Apre Sa, Fanmy Lan Dwe Pran Responsabilite L. Pou Fanmy Ki Nan Peyi Etranje, Si Moun Nan Ap
Travèse Yon Move Pa, Monika Fondasyon Ka Prete L Yon Ti Lajan San Enterè, Pou Debare L. Men
Apre Sa, Se Pou L Remèt Li, Si L Kapab. Se Pi Fò Pwoblèm Sa Yo, Nou Rankontre Nan Apostola Nou,
Keseswa Ayiti Oswa Boston. + Read More

Pawas Ayisyen - Achidyosèz Boston – Lamès Kreyòl

Rejyon Nò # 2

Sent Mari (Saint Mary) – Lynn
Lamès: chak Dimanch a 1 nè 30 aprè-midi (nan chapèl la)
Adrès: 8 South Common St Lynn, MA 01902-4907
Tel: (781) 598- 4907 

Sit: http://styslynn.org/mar

Pè: Brian L. Flynn

Imakile (Immaculate Conception) – Everett
Lamès: chak Dimanch a 4 trè aprè-midi
Adrès: 487 Broadway – Everett, MA 02149 Tel: 617-389-5660 Faks: 617-389-2456

Sit: http://iceverett.org/

Pè: Gerald Osterman, Kire Animatris Pastoral: Marie Philomène Péan

Rejyon Nò # 4
Nòtredam de Gras (Our Lady of Grace) – Chelsea Lamès: chak Dimanch a 12 zè 30 aprè-midi Adrès: 59 Nichols Street – Chelsea, MA 02150-1225 Tel: (617) 884-0030 Sit: http://www.olgd.net/ Pè: Simon Boursiquot
Rejyon Santral 1
San Presye (Most Precious Blood) – Hyde Park Lamès: chak Dimanch a 5 kè aprè-midi Adrès: 25 Maple Street – Hyde Park, MA 02136 Tel: 857-342-9500 Faks: 617-361-8021 Sit:http://www.bluehillscollaborative.org Pè: Ronald D. Coyne

Pèpetyèl Sekou (The Basilica and Shrine of Our Lady of Perpetual Help) – Boston
Lamès: chak Samdi a 7 tè diswa
Adrès: 1525 Tremont St Boston, MA 02120-2909

Tel: (617) 445-2600
Sit : http://www.bostonsbasilica.com
Pè : Pierre Desruisseaux, C.Ss.R

Rejyon Santral # 2
Sen Matye (Saint Matthew) – Dorchester
Lamès: chak Dimanch a 11 zè dimaten
Adrès: 33 Stanton Street – Dorchester, MA 02124 

Tel: (617) 436-3590 Sit: http://stmatthewdorchester.org

 Pè: Garcia Breneville

Sent Anndjela (Saint Angela Merici) – Mattapan
Lamès: chak Dimanch a 1 nè 30 aprè-midi Adrès: 1548 Blue Hill Avenue – Mattapan, MA 02126 

Tel: (617) 298- 0080 

Faks: (617) 298-2388 Sit: http://www.stangelaparish.org/

 Pè: Garcia Breneville Dyak: Joseph E. Dorlus

Rejyon Santral # 4
Sen Jan (Saint John the Evangelist) – Cambridge
Lamès: chak Dimanch a 4:30 aprè-midi Adrès: 2254 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02140 

Tel: (617) 547-4880 Sit: http://www.stjohncambridge.41pi.com

 Pè: Frantz J. Gilles, OFM, Cap. Dyak: Alfred Geneus

Rejyon Lwès # 2 Sen Chal (Saint Charles Borromeo) – Waltham Lamès: chak Dimanch 1 nè aprè-midi Adrès: 30 Taylor St – Waltham, MA 02453 Tel: 781-893-0330 Administratè: Rodney J. Copp., Vikè : Jean Pierre Aubin

Rejyon Sid # 1

Sent Bènadèt (Saint Bernadette)
Adrès: 1026 North Main Street – Randolph, MA 02368-3099
Lamès: chak 2e Dimanch a 11zè dimaten Tel: 781-963-1327 Faks: (781) 963-0198
Sit: http://www.stbernadette.us
Pè: Philip E. McGaugh, Kire
Pè: Ixon Château, Vikè

Rejyon Sid # 3

Kris Wa (Christ the King)
Lamès: chak Dimanch a 12 zè 30 aprè-midi Adrès: 42 Wendell Ave – Brockton, MA 02302 Tel: (508) 586-1575 Sit: http://www.ctkp.org/ Pè: Jean Gustave Miracles

Sentann (Saint Ann) – Somerville
Lamès: chak Dimanch a 11:30 dimaten Adrès: 50 Thurston St. – Somerville, MA 02145 Tel: (617) 625-1904 Faks: 617-625-7043 Sit: http://www.stannsomerville.org Pè: Frantz Gilles, OFM, Cap. Dyak: Joseph Bryère Guerrier

Deklarasyon Misyon Nou:

Se Yon Òganizasyon Ki La Pou Ede Fanmy Ki Nan Difikilte. Kòmanse Depi Boston Rive Ayiti,
Fondasyon Monika Pare Zòrèy Li, Pou Pote Bourad Bay Fanmy Kap Travèse Moman Difisil. Lide Sa
Soti Pou Onore Monika Schumacher Schmetz, Moun Peyi Almay, Ki Mouri, Men Ki Te Konn Ede
Yon Layik Ayisyen. Monika Ak Tout Mari Li Georg, Te Konn Voye $100 Kèkfwa, Pou Sipote Travay
Layik Sa An Ayiti. San Dola Sa Te Tankou Yon Ja. Anpil Moun Te Benefisye Ladan L.

Se Pou Sa, Fondasyon Monika Vle Ede Tout Fanmy Kap Pase Yon Move Moman. Nou La Pou Bay
Kout Men, Pa Egzanp Ede Yon Fanmy Ayisyen Fè Yon Komès, Oswa Peye Lekòl Yon Timoun. Men
Apre Sa, Fanmy Lan Dwe Pran Responsabilite L. Pou Fanmy Ki Nan Peyi Etranje, Si Moun Nan Ap
Travèse Yon Move Pa, Monika Fondasyon Ka Prete L Yon Ti Lajan San Enterè, Pou Debare L. Men
Apre Sa, Se Pou L Remèt Li, Si L Kapab. Se Pi Fò Pwoblèm Sa Yo, Nou Rankontre Nan Apostola Nou,
Keseswa Ayiti Oswa Boston. + Read More